kd logo
Ostartujte svoji kariéru díky nabídkám našich partnerů!

28. 3. 2023 se můžete přímo na Fakultě dopravní ČVUT v Praze setkat s více jak 25 firmami (nejen) z dopravního prostředí. Nestihli jste proběhnout všechny? Zobrazte si jejich profily níže! 

CGI IT Czech Republic

Czech Airlines Technics
ČD - Informační Systémy + ODP software
Česká pošta
D-PLUS projektová a inženýrská
DB Schenker
DHL Solutions
Dopravní a inženýrské projekty (DIPRO)
Gamma CAE Technologies
HBH projekt

Hopi Holding

Magistrát hlavního města Prahy
Mercedes-Benz Trucks Česká republika


METROPROJEKT Praha

Oltis Group

Pragoprojekt
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Řízení letového provozu ČR

Správa železnic