KDlogowhite

Správa železnic, státní organizace

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
železniční doprava, logistika, telematika, bezpečnost, inteligentní dopravní systémy, elektrotechnika a energetika, stavebnictví, finance

O SPOLEČNOSTI

Správa železnic vznikla v roce 2003 a plní funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice. Zajišťuje provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury. Dlouhodobě se profiluje jako moderní, stabilní a perspektivní společnost. Organizace nabízí pracovní uplatnění ve více než 150 různých pracovních profesí. Jde například o výpravčí či traťové dispečery, techniky sdělovací a zabezpečovací techniky, stavební projektanty, rozpočtáře, energetiky, specialisty na projekt ETCS, VRT a další. Více informací naleznete na spravazeleznic.cz/studenti. Zde najdete kompletní nabídku pro studenty, absolventy i pedagogy. 

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
  • plný úvazek po absolvování studia
  • částečný úvazek již během studia
  • stáže
 
STUDIJNÍ PODPORA
  • bakalářské práce
  • diplomové práce
  • stipendijní program
KONTAKT

studenti@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/studenti