KDlogowhite

PUDIS a.s.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
silniční doprava, 
mosty a inženýrské konstrukce, vodohospodářské stavby, geomonitoring, geologie a geotechnika, geodézie, životní prostředí, technické dozory, inženýrská a majetkoprávní činnost, dopravní studie a modelování

O SPOLEČNOSTI

 • Projektujeme nové dopravní stavby i rekonstrukce stávajících (silnice, dálnice, mosty, zdi, křižovatky, vodohospodářské objekty vč. podzemních, elektro objekty) 
 • Provádíme inženýring staveb pro územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. majetkoprávní přípravy a související agendy, vykupujeme pozemky 
 • Zkoumáme zem z pohledu geologie a geo-techniky 
 • Máme vlastní laboratoř mechaniky zemin a hornin 
 • Posuzujeme stavby v procesu EIA 
 • Monitorujeme ražby podzemních děl na čelbě i na povrchu 
 • Měříme, vyhodnocujeme a predikujeme hluk z dopravy 
 • Pasportizujeme objekty dotčené stavební činností 
 • Dozorujeme stavby při výstavbě, kontrolujeme stavební postupy a kvalitu 
 • Zajišťujeme geodetické práce 
 • Zabýváme se dopravními studiemi a modelováním
 • Máme vlastní planografii
NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
 • plný úvazek po absolvování studia
 • částečný úvazek již během studia
 • brigády
 • stáže
 
STUDIJNÍ PODPORA
 • bakalářské práce
 • diplomové práce
KONTAKT

Ing. Markéta Dib

marketa.dib@pudis.cz
+420 604 446 007
www.pudis.cz/kariera