KDlogowhite

Ministerstvo dopravy České republiky

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, logistika, telematika, bezpečnost, inteligentní dopravní systémy

O SPOLEČNOSTI

Ministerstvo dopravy České republiky pomáhá řídit a organizovat dopravu v naší zemi. Ministerstvo dopravy je ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své působnosti i za její uskutečňování. V České republice je více než 55,5 tisíce kilometrů silnic a dálnic, bezmála 9,5 tisíce kilometrů železničních tratí a více než 675 kilometrů splavných vodních toků. 

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
  • plný úvazek po absolvování studia
  • stáže

STUDIJNÍ PODPORA
  • bakalářské práce
  • diplomové práce
  • disertační práce
KONTAKT

zamestnani@mdcr.cz
https://www.mdcr.cz/Kariera