KDlogowhite

Magistrát hlavního města Prahy

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY
silniční doprava, železniční doprava, logistika, telematika, bezpečnost, inteligentní dopravní systémy, veřejná správa, tvorba dopravní infrastruktury

O SPOLEČNOSTI

Magistrát hlavního města Prahy je výkonným orgánem hlavního města Prahy, veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek, vlastní příjmy, hospodaří podle vlastního rozpočtu a vystupuje v právních vztazích svým jménem. 

Magistrát hlavního města je významným zaměstnavatelem v územní samosprávě. Více jak 2 tisíce jeho zaměstnankyň a zaměstnanců zajišťují úkoly a činnosti spojené nejen se správou a rozvojem hlavního města Prahy, ale zajišťují také řadu podpůrných činností spojených s vnitřním chodem úřadu jako takového. Profesní uplatnění u nás proto najdete napříč různými obory, jako je například oblast životního prostředí, bydlení, školství, výstavby, dopravy, účetnictví, rozpočtu, informatiky a dalších. Vítáme jak odborníky s praxí, tak absolventy, kteří mají možnost u nás získat řadu zkušeností a nabýt nové znalosti, které jim pomohou v jejich další profesní kariéře.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ VE FIRMĚ
  • plný úvazek po absolvování studia
  • stáže
 
STUDIJNÍ PODPORA
  • bakalářské práce
  • diplomové práce
  • disertační práce
KONTAKT

kariera.magistrat@praha.eu